Skiner solen alltid hos mormor?

Skiner solen alltid hos mormor? 
En släktmemoar
                                                   

Majvi Holm