Sensitivt Ledarskap

Sensitivt Ledarskap
Möt det nya sättet att leda i tolv intervjuer                                                      

Pia  Rockström


Ledarskap kan se ut på många sätt och idag krävs nya ledarstilar för ett hållbart arbetsliv. Det här är intervjuboken om ett nytt sätt att leda. Det handlar om ledare som ser till de mjuka värdena i första hand och som ändå når lönsamhet. Om ledare som verkar utifrån självkännedom, som ser värdet i att ta hand om sig själva och hitta balansen mellan arbete och fritid. Om ledare som är umbärliga, som har lärt sig att delegera arbetsuppgifter och därmed bli mer fria. Du möter också exempel på ledare som låter beslut ta tid och som prioriterar något så enkelt, men så viktigt, som att fråga hur de anställda mår.


Pia Rockström debuterade 2017 med "Högsensitiva berättar", en intervjubok om högkänslighet. Med "Sensitivt ledarskap - möt det nya sättet att leda i tolv intervjuer" vill hon ta ämnet ett steg längre och skriva om inkännande och sensitiva personer i ledarroller.


Genom en mängd röster i boken, porträtterade i tolv intervjuer, bland annat med näringsgurun Fredrik Paulún, SVT-journalisten Tara Moshizi och succéförfattaren Carl Johan Forssén Ehrlin, ges läsaren en helhetsbild av ett mänskligare arbetsliv där ledarens empati genomsyrar verksamheten. Boken berör också framtidens arbetsliv och hur de som är unga idag vill leva och arbeta. Boken manar inkännande och sensitiva personer att våga ta ledande roller och istället för att hålla sig i bakgrunden kliva fram på scen och, likt påfågeln, breda ut sin vackra fjäderdräkt.


Se det digitala boksläppet på youtube... 

   

Pia Rockström är 50 år och bor utanför Ystad med sin familj. Sedan 2003 är hon familjeredaktör på Ystads Allehanda där hon skrivit otaliga personporträtt. 2012 tilldelades hon Bertil Torekulls ”Stora lokaltidningspris” för sitt sätt att skriva. Hon fortsätter att skriva i reportageform även i boken "Sensitivt ledarskap" då hon ser det som viktigt att vi berättar våra livshistorier för varandra. När du speglar dig i andras liv lär du dig mer om dig själv. "Sensitivt ledarskap" finansieras bland annat genom ett stipendium från Längmanska kulturfonden.