Manuscoaching

Manuscoaching 

Om du önskar coaching av ett manus under en lite längre tid oavsett om du är i början, mitt i eller i slutfasen finns här några olika alternativ att välja mellan: 


1. Coaching 3 månader med skriftlig återkoppling en gång i veckan. Jag finns också tillgänglig på telefon på fredagar (förmiddagar, eller annan överenskommen tid). Varje gång du skickar ett textavsnitt preciserar du även din frågeställning, dvs. det du vill att jag ska koncentrera mig på just den gången. 

Pris: 8400 (inkl. moms).


2. Coaching 6 månader med skriftlig återkoppling en gång i veckan. Jag finns också tillgänglig på telefon på fredagar (förmiddagar, eller annan överenskommen tid).Varje gång du skickar ett textavsnitt preciserar du även din frågeställning, dvs. det du vill att jag ska koncentrera mig på just den gången.

Pris: 16 100 kr (inkl. moms).


3. Vill du inte binda upp dig kan även skicka mig ditt manus när du känner att du behöver coaching. Priset baseras då på den ersättning jag tar per timme. Priset är alltså rörligt beroende på hur mycket arbete med manuset det är. Skriftlig coaching med möjlighet för dig att ställa följdfrågor.

Pris: 790 kr per påbörjad timme (inkl. moms).


Boka din coachning på: info@tegarforlag.se